سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعیه جدید روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورد واکس

اطلاعیه جدید روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورد واکسیناسیون اعضا ، صادر شد. مهلت اجرای طرح واکسیناسیون در مرکز اختصاصی نظام مهندسی به مدت 1 هفته (تا تاریخ 31 شهریور ماه) تمدید گردید

برای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: اطلاعیه جدید روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورد واکسیناسیون اعضا


تزریق بیش از سه هزار دوز واکسن در مرکز اختصاصی واکسیناسیون نظام

تزریق بیش از سه هزار دوز واکسن در مرکز اختصاصی واکسیناسیون نظام مهندسی ، صورت گرفته است. ارائه خدمات به اعضای محترم متقاضی واکسن سریع انجام می شود

برای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: تزریق بیش از سه هزار دوز واکسن در مرکز اختصاصی واکسیناسیون نظام مهندسی


جلسه ویدئوکنفرانسی وزیر راه و شهرسازی با مدیران کل راه و شهرسازی

جلسه ویدئوکنفرانسی وزیر راه و شهرسازی با مدیران کل راه و شهرسازی استانها  ، برگزار شد. حافظ منافع ششصد هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستیم

برای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: جلسه ویدئوکنفرانسی وزیر راه و شهرسازی با مدیران کل راه و شهرسازی استانها


صدور بخشنامه در آستانه انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندس

صدور بخشنامه در آستانه انتخابات هیات مدیره سازمان ‌های نظام مهندسی ساختمان ، در سراسر کشور صورت خوبی نداشت. مهندسین کشور پرشور در انتخابات شرکت کنند

برای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: صدور بخشنامه در آستانه انتخابات هیات مدیره سازمان ‌های نظام مهندسی ساختمان


پاسخ روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به خبر خبرگزاری

پاسخ روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به خبر خبرگزاری تسنیم ، متن توضیح و پاسخ روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شرح زیر است

برای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: پاسخ روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به خبر خبرگزاری تسنیم