سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش ( IKT 2019 )، دی 98

 

دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش ( IKT 2019 )، دی 98 برگزار می شود.

 

مشاهده متن کامل دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش ( IKT 2019 )، دی 98

 

هزینه ثبت نام آزمون نظام مهندسی 97

 

 

 

دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش ( IKT 2019 )، دی 98 برگزار می شود.

 

مشاهده متن کامل دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش ( IKT 2019 )، دی 98

 

هزینه ثبت نام آزمون نظام مهندسی 97


کلید اولیه آزمون نظام مهندسی مهر 98 منتشر شد

 

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی کلید اولیه آزمون نظام مهندسی بهمن 97 را منتشر کرد. کلید منتشر شده قابل اعتراض و تغییر می باشد. داوطلبانی که به کلیدها اعتراض دارند باید طبق روشی که این دفتر اعلام کرده نسبت به اصلاح و یا حذف سوالات مورد نظر خود با ایمیل اعتراض کنند.

 

مشاهده متن کامل کلید اولیه آزمون نظام مهندسی مهر 98 منتشر شد

 

جزوه دست نویس نظام مهندسی معماری


یازدهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بینالمللی بینایی ماشین و پر

 

یازدهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر، بهمن 98 برگزار می شود.

 

 

مشاهده متن کامل  یازدهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر، بهمن 98

 

آزمون نظام مهندسی معماری

 

 

 

یازدهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر، بهمن 98 برگزار می شود.

 

 

مشاهده متن کامل  یازدهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر، بهمن 98

 

آزمون نظام مهندسی معماری


سومین همایش ملی کتابخانه های دیجیتالی: پردازش و سازماندهی اطلاعا

 

 

 

سومین همایش ملی کتابخانه های دیجیتالی: پردازش و سازماندهی اطلاعات و دانش، بهمن 98 برگزار می شود.

مشاهده متن کامل سومین همایش ملی کتابخانه های دیجیتالی: پردازش و سازماندهی اطلاعات و دانش، بهمن 98

 

نظام مهندسی برق

 

 

 

 

 

سومین همایش ملی کتابخانه های دیجیتالی: پردازش و سازماندهی اطلاعات و دانش، بهمن 98 برگزار می شود.

مشاهده متن کامل سومین همایش ملی کتابخانه های دیجیتالی: پردازش و سازماندهی اطلاعات و دانش، بهمن 98

 

نظام مهندسی برق


سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بینالمللی مدیریت فناوری و ن

 

سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری، آذر 98 برگزار می شود.

 

مشاهده متن کامل سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری، آذر 98

 

جزوه آزمون نظام مهندسی شهرسازی

 

 

 

سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری، آذر 98 برگزار می شود.

 

مشاهده متن کامل سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری، آذر 98

 

جزوه آزمون نظام مهندسی شهرسازی