سفارش تبلیغ
صبا

آشنایی با نویز الکتریکی و تکنیک های حذف آن

 

یکی از مشکلات عمده ای که وسایل و دستگاه‌های الکتریکی با آن مواجه هستند مسئله نویز می باشد. به خصوص در زمان حاضر که انواع و اقسام وسایل الکترونیکی و الکتریکی و مکانیکی در فضای کوچک که در کنار یکدیگر مشغول به کار بوده و به سادگی می‌توانند روی همدیگر اثر بگذارند. بنابراین باید مسئله نویز در ساخت، مونتاژ و حتی در نصب و سرویس دستگاه ها و وسایل مورد توجه قرار گیرد.

مشاهده متن کامل آشنایی با نویز الکتریکی و تکنیک های حذف آن

 

نظام مهندسی معماری

 

 

یکی از مشکلات عمده ای که وسایل و دستگاه‌های الکتریکی با آن مواجه هستند مسئله نویز می باشد. به خصوص در زمان حاضر که انواع و اقسام وسایل الکترونیکی و الکتریکی و مکانیکی در فضای کوچک که در کنار یکدیگر مشغول به کار بوده و به سادگی می‌توانند روی همدیگر اثر بگذارند. بنابراین باید مسئله نویز در ساخت، مونتاژ و حتی در نصب و سرویس دستگاه ها و وسایل مورد توجه قرار گیرد.

مشاهده متن کامل آشنایی با نویز الکتریکی و تکنیک های حذف آن

 

نظام مهندسی معماری


مشخصات فنی، الزامات و دستورالعمل طراحی و ساخت تابلو های لوازم ان

 

در این جزوه در مورد خازن های استاندارد نیز توضیح داده شده است، مشخصات الکتریکی تابلوهای لوازم اندازه گیری غیر دیماندی در داخل جدول در دو قسمت  عنوان و ویژگی توضیح داده شده است، در این جزوه، مشخصات مکانیکی تابلوهای لوازم اندازه گیری اش آباد غیر دیماندی در داخل جدول همراه با عنوان و ویژگی توضیح داده شده است.

مشاهده متن کامل مشخصات فنی، الزامات و دستورالعمل طراحی و ساخت تابلو های لوازم اندازه گیری

 

آزمون نظام مهندسی معماری

 

 

در این جزوه در مورد خازن های استاندارد نیز توضیح داده شده است، مشخصات الکتریکی تابلوهای لوازم اندازه گیری غیر دیماندی در داخل جدول در دو قسمت  عنوان و ویژگی توضیح داده شده است، در این جزوه، مشخصات مکانیکی تابلوهای لوازم اندازه گیری اش آباد غیر دیماندی در داخل جدول همراه با عنوان و ویژگی توضیح داده شده است.

مشاهده متن کامل مشخصات فنی، الزامات و دستورالعمل طراحی و ساخت تابلو های لوازم اندازه گیری

 

آزمون نظام مهندسی معماری


راهنمای نقشه کشی تاسیسات برقی ساختمان

 

نمای یک ساختمان نشان دهنده شکل ظاهری و خارجی یک ساختمان است در این جزوه همراه با رسم شکل توضیح داده شده است. در مورد نقشه های جزئیات همراه با رسم شکل توضیح داده شده است.

مشاهده  متن کامل راهنمای نقشه کشی تاسیسات برقی ساختمان

نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی

 

 

نمای یک ساختمان نشان دهنده شکل ظاهری و خارجی یک ساختمان است در این جزوه همراه با رسم شکل توضیح داده شده است. در مورد نقشه های جزئیات همراه با رسم شکل توضیح داده شده است.

مشاهده  متن کامل راهنمای نقشه کشی تاسیسات برقی ساختمان

نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی


تابلوهای برق

 

بخشی از این کتاب مربوط به معرفی فیوز می باشد تعریفی از فیوز ارائه داده و همچنین مشخصات فنی فیروز ها و انواع فیوز ها همراه با توضیحات معرفی شده است.

مشاهده متن  کامل تابلوهای برق

نظام مهندسی مکانیک

 

 

بخشی از این کتاب مربوط به معرفی فیوز می باشد تعریفی از فیوز ارائه داده و همچنین مشخصات فنی فیروز ها و انواع فیوز ها همراه با توضیحات معرفی شده است.

مشاهده متن  کامل تابلوهای برق

نظام مهندسی مکانیک


انرژی خورشیدی 2

مولف در قسمت بعدی از کتابچه در مورد مزایای استفاده از سیستم های فتوولتائیک و فتوولتائیک در جهان صحبت کرده است و در آخر هم فعالیت های انجام شده در زمینه انرژی خورشیدی در ایران به طور کامل توضیح داده شده است.

مشاهده متن کامل انرژی خورشیدی 2

آزمون نظام مهندسی نظارت مکانیک

 

مولف در قسمت بعدی از کتابچه در مورد مزایای استفاده از سیستم های فتوولتائیک و فتوولتائیک در جهان صحبت کرده است و در آخر هم فعالیت های انجام شده در زمینه انرژی خورشیدی در ایران به طور کامل توضیح داده شده است.

مشاهده متن کامل انرژی خورشیدی 2

آزمون نظام مهندسی نظارت مکانیک