كل عناوين نوشته هاي محمد کريمي

محمد کريمي
[ شناسنامه ]
دهمين کنفرانس فناوري اطلاعات و دانش ( IKT 2019 )، دي 98 ...... پنج شنبه 98/8/16
کليد اوليه آزمون نظام مهندسي مهر 98 منتشر شد ...... سه شنبه 98/8/14
يازدهمين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بينالمللي بينايي ماشين و پر ...... پنج شنبه 98/8/9
سومين همايش ملي کتابخانه هاي ديجيتالي: پردازش و سازماندهي اطلاعا ...... چهارشنبه 98/8/8
سيزدهمين کنفرانس ملي و نهمين کنفرانس بينالمللي مديريت فناوري و ن ...... پنج شنبه 98/8/2
  ==>   ليست آرشيو شده ها