سفارش تبلیغ
صبا ویژن

استخدام مهندس برق در نیروگاه منتظرقائم

شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم )نیروگاه منتظر قائم، به صورتقراردادی با شرکت پیمانکار تأمین نیروی انسانی نیروگاه جذب مینماید

برای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: استخدام مهندس برق در نیروگاه منتظرقائم


برگزاری تور آموزشی آشنایی با مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

برگزاری تور آموزشی آشنایی با مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ، صورت گیرفت. دوره مذکور به مدت چهل ساعت آموزشی به 2 صورت آفلاین (20ساعت) و آنلاین(20 ساعت) برگزار می گردد

برای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: برگزاری تور آموزشی آشنایی با مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان


مشارکت بیش از سی درصدی در نهمین دوره انتخابات هیاتمدیره سازمان ن

مشارکت بیش از سی درصدی در نهمین دوره انتخابات هیات‌مدیره‌ سازمان نظام استان تهران ، اتفاق افتاد. فعالیت هیات مدیره جدید نظام مهندسی تهران از هفته آینده شروع می شود

برای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: مشارکت بیش از سی درصدی در نهمین دوره انتخابات هیات‌مدیره‌ سازمان نظام استان تهران


کنکاش توافق نظام مهندسی و معاونت فناوری ریاست جمهوری در گفتگو با

کنکاش توافق نظام مهندسی و معاونت فناوری ریاست جمهوری در گفتگو با طیبی ، صورت گرفت. مراکز نوآوری صنعت ساختمان در سطح کشور ایجاد گردد

برای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: کنکاش توافق نظام مهندسی و معاونت فناوری ریاست جمهوری در گفتگو با طیبی