سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گردهمایی جستاری در آئین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی نظام

گردهمایی جستاری در آئین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی نظام مهندسی ، با حضور احمد خرم، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد

برای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: گردهمایی جستاری در آئین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی نظام مهندسی