سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تزریق بیش از سه هزار دوز واکسن در مرکز اختصاصی واکسیناسیون نظام

تزریق بیش از سه هزار دوز واکسن در مرکز اختصاصی واکسیناسیون نظام مهندسی ، صورت گرفته است. ارائه خدمات به اعضای محترم متقاضی واکسن سریع انجام می شود

برای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: تزریق بیش از سه هزار دوز واکسن در مرکز اختصاصی واکسیناسیون نظام مهندسی