سفارش تبلیغ
صبا ویژن

راه اندازی سامانه الکترونیکی صدور، تمدید و ارتقا پایه نظام مهندس

راه اندازی سامانه الکترونیکی صدور، تمدید و ارتقا پایه نظام مهندسی خراسان رضوی ، صورت گرفت. در 3 ماهه اول سال 1400 بالغ بر 2400 درخواست در مورد موارد فوق به سازمان ارسال است

برای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: راه اندازی سامانه الکترونیکی صدور، تمدید و ارتقا پایه نظام مهندسی خراسان رضوی