سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

صفر تا صد آموزش رویت آرکیتکچر – پک شماره 2

 

این مجموعه محتوی دوره آموزشی 3 ساعته مهاجرت از نرم افزار اتوکد به رویت (با زیر نویس انگلیسی)، دوره آموزشی 6 ساعته اصول و تکنیک های رندرینگ با رویت (با زیر نویس انگلیسی)، دوره آموزشی 2 ساعته کارگاه Family ها در رویت (با زیر نویس انگلیسی) و دوره آموزشی 3 ساعته کارگاه ساخت پله ها در رویت (با زیر نویس انگلیسی) است.

مشاهده متن  کامل صفر تا صد آموزش رویت آرکیتکچر – پک شماره 2

انتخابات نظام مهندسی تهران

 

 

 

این مجموعه محتوی دوره آموزشی 3 ساعته مهاجرت از نرم افزار اتوکد به رویت (با زیر نویس انگلیسی)، دوره آموزشی 6 ساعته اصول و تکنیک های رندرینگ با رویت (با زیر نویس انگلیسی)، دوره آموزشی 2 ساعته کارگاه Family ها در رویت (با زیر نویس انگلیسی) و دوره آموزشی 3 ساعته کارگاه ساخت پله ها در رویت (با زیر نویس انگلیسی) است.

مشاهده متن  کامل صفر تا صد آموزش رویت آرکیتکچر – پک شماره 2

انتخابات نظام مهندسی تهران